Vyhledávání

Vyhledávání

Návštěvnost Greenway Jizera v sezoně 2019

SCR cyklojizda2019

Monitoring návštěvnosti stezky Greenway Jizera probíhá od roku 2013, kdy byl nově vybudovaný úsek v lokalitě Malá Skála, Křížky. Od července 2015 je zde instalován pevný sčítač návštěvnosti. Na konci dubna loňského roku byly na cyklotrasu č. 17 – Greenway Jizera Středočeským krajem umístěny dva nové sčítače návštěvnosti, a to do lokality Mladá Boleslav, Podlázky (ve směru na Hrdlořezy) a na okraj katastru Lázní Toušeň (ve směru na Zápy). Oba sčítače rozlišují, podobně jako sčítač v Malé Skále, cyklisty od pěších - s rozlišením směrů pohybu.


Informace o návštěvnosti cyklotrasy v prodloužené letní cyklistické sezoně od května do října 2019

Celková návštěvnost za sledované období byla v Mladé Boleslavi naměřena v počtu 31.320 pěších/cyklistů v obou směrech, v Lázních Toušeň 60.658 pěších/cyklistů v obou směrech (zde se kromě příjezdu na Greenway Jizera od Prahy jedná také o jeden z příjezdů na Labskou stezku), viz Tabulka 1.

Vzhledem k tomu, že sčítače jsou v lokalitách umístěny nově, není k dispozici srovnání s předchozím obdobím. Jako srovnání tedy slouží sčítač na GWJ u Malé Skály, která patří mezi TOP monitorované cyklo-destinace v ČR. Za stejné období květen–říjen 2019 zaznamenal sčítač v Malé Skále návštěvnost celkem 134.743 pěších/cyklistův obou směrech (viz Tabulka 2).

Jako srovnání máme k dispozici data za stejné období v roce 2018, kdy zde projelo/prošlo celkem 139.420 uživatelů stezky. V roce 2017 to bylo 132.005 návštěvníků. Naměřené hodnoty vypovídají o meziročním kolísání návštěvnosti stezky (rozptyl v řádu jednotek procent), stejně tak poměru pěších/cyklistů či směrů pohybu návštěvníků. Celková úroveň návštěvnosti je však stabilizovaná a dle všeho dosáhla stropu daného limitem území a kapacitou stezky.

Návštěvnost internetové prezentace www.greenway-jizera.cz

Při vyhodnocení zájmu o produkt Greenway Jizera v období rozšířené (cyklo)turistické sezony, tedy od května do října, může vedle návštěvnosti cyklotrasy/stezky posloužit návštěvnost stejnojmenné internetové prezentace www.greenway-jizera.cz(viz Tabulka 3), která dosáhla v uvedeném období celkem 7.329 návštěv.

Ze srovnání s předchozími roky je patrné, že s výjimkou výjimečného roku 2018 (pravděpodobně v důsledku vydání nového tištěného katalogu GWJ) zůstává návštěvnost webu na úrovni hodnot předchozích let, resp. zachovává dosavadní trend. Cílem je pozvednout atraktivitu webu, a tedy i jeho návštěvnost. To by nastalo ideálně v návaznosti na vybudování nových úseků cyklostezky či zvýšení tempa projektové přípravy nových úseků. Druhou možností, jak navýšit návštěvnost webu, je propojení marketingové kampaně s novou nabídkou, například v podobě balíčků služeb či zájezdů na Greenway Jizera.

Každopádně v současnosti převládá reálná návštěvnost cyklotrasy a koridoru GW Jizera nad virtuální návštěvností internetových stránek.  To je mj. podpořeno i daty ze sčítání návštěvníků v úvodu července (5.-6. 7. 2019).

Sčítání návštěvníků

Přímo na toku řeky Jizery bylo provedeno sčítání na Riegrově stezce (pěší), v lokalitě Křížky u Malé Skály (cyklo/pěší) a na řece Jizeře u Malé Skály (lodě). Doplněno bylo i ze sčítačů v Mladé Boleslavi a u Lázní Toušeň. Do širšího koridoru GW Jizera (vzdálené v jednotkách kilometrů) však lze počítat i lokality Drábské světničky, Příhrazské a Besedické skály. (Viz Tabulka 4)

Z uvedeného vyplývá, že koridor řeky Jizery a stejnojmenný turistický produkt Greenwy Jizera se těší mimořádnému zájmu a vytváří alternativní turistickou nabídku k aktuálně přetíženým jádrovým lokalitám Českého ráje.


Tabulka 1. Návštěvnost cyklotrasy č. 17 v lokalitách Mladá Boleslav a Lázně Toušeň v období květen-říjen 2019

Lázně Toušeň

Celkový počet za období

Denní průměr

Nejfrekvento-vanejší den

Nejfrekvento-vanější měsíc

TAM

ZPET

Zeleneč

L.Toušeň

Pěší

11.325

62

Neděle

Srpen 2.177

65%

35%

Cyklisté

49.333

268

Neděle

Červen 11.230

54%

46%

Mladá Boleslav

Celkový počet za období

Denní průměr

Nejfrekvento-vanejší den

Nejfrekvento-vanější měsíc

TAM

ZPET

Ml.Boleslav

Hrdlořezy

Pěší

11.465

62

Sobota

Srpen 2.111

51%

49%

Cyklisté

19.855

108

Neděle

Červen 4.545

54%

46%

Tabulka 2. Návštěvnost stezky GW Jizera u Malé Skály v období květen-říjen 2019

M. Skála
Křížky

Celkový počet

Denní průměr

Nejfrekvento-vanější den

Nejfrekvento-vanější měsíc

TAM
směr Turnov

Zpět
směr M.Skála

Cyklisté

74 461

405

Neděle

Srpen
18.143

50%

50%

Pěší

60 282

328

Sobota

Červen
18.153

35%

65%

Tabulka 3. Návštěvnost webu www.greenway-jizera.cz v období květen-říjen 2019

Návštěvy

Uživatelé:

Zobrazení stránek

2019: 7 329
2018: 10 890 (-32,70 %)
2017: 7 746
2016: 8 897

2019: 6 357
2018: 9 480 (-32,94 %)
2017: 6 726
2016: 7 715

2019: 20 249
2018: 27 686 (-26,86 %)
2017: 19 715
2016: 21 975

Tabulka 4. Sčítání návštěvníků ve dnech 5.-6. 7. 2019

Riegrova stezka

Besedické skály

Drábské
světničky

Příhrazské
skály

Lodě
na Jizeře

GWJ
Křížky

GWJ
Mladá Boleslav

GWJ Lázně Toušeň

1392

2139

3328

686

1015

3350

471

1100

 

Zpracoval: Jiří Lukeš, tel. 739 611 493, lukes@greenway-jizera.cz

Vytvořeno 1.2.2020 7:30:21 | přečteno 677x | Ing. Jiří Lukeš
 
Liberecký krajStředočeský krajČeský rájGeopark Český rájNadace partnerstvíČesko jede
 
load