Vyhledávání

Vyhledávání

Novinky z Greenway Jizera 2022

cyklojizda2019 02

Málokterý cyklista či koloběžkář nezná nebo si nikdy neprojel oblíbený úsek Greenway Jizera z Líšného do Turnova. „Naším“ nejznámějším a nejvytíženějším úsekem cyklostezky projelo či prošlo mezi lednem a zářím roku 2021 více než 150 tisíc návštěvníků, za celý rok 2020 to bylo dokonce více než 183 tisíc!Záměr vybudování páteřní cyklostezky podél řeky Jizery vznikl před více než patnácti lety (oficiální podpis dohody o spolupráci na projektu proběhl v roce 2007). 

Krom zmiňovaného úseku Líšný–Turnov lze však zatím trasu od polských hranic k soutoku Jizery s Labem a dále na hranici Prahy absolvovat „pouze“ po značené nadregionální cyklotrase č. 17.
Nicméně aktuálně probíhá projektová příprava dalších nových úseků stezky, a to ve směru na sever i na jih. Jak to tedy s přípravou v těchto úsecích vypadá?

Na stávající stezku z Turnova do Líšného navazuje připravované pokračování do Železného Brodu. Nový úsek má vydané stavební povolení a podanou žádost o dotaci (SFDI – Státní fond dopravní infastruktury ČR). Nová stezka o šířce 3 metry povede po levém břehu Jizery mezi železnicí a řekou v délce 4,45 km. Začínat bude v Líšném u bývalé prodejny a končit na Jiráskově nábřeží v Železném Brodě. Prodloužení umožní rozptýlení návštěvníků z přetíženého úseku od Turnova a zároveň pomůže rozvoji turismu na Železnobrodsku. 

Předpokládané náklady dosahují přibližně 78 milionů korun. Stavební práce budou v případě schválení dotace zahájeny před koncem roku 2022 a potrvají dva roky. Novou stezku tak cyklisté (i pěší) budou moci využívat od roku 2025. V Železném Brodě mají také vydané stavební povolení na novou lávku u tenisových kurtů a čekají na vyhlášení vhodného dotačního titulu pro financování akce.

Jen o málo pozadu je úsek Turnov–Svijany, který má vydané územní rozhodnutí a připravuje se stavební povolení. Tento úsek vede z turnovské Koškovy ulice kolem železniční zastávky Turnov-město, dále zčásti po protipovodňové hrázi do Modřišic a Přepeř a pokračuje do Svijan na hranici kraje.

Z dalších úseků zmiňme ještě zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí ze Semil do Benešova u Semil (v současnosti probíhá projednání a ještě v roce 2022 se předpokládá podání žádosti o územní rozhodnutí), zahájení stavebních prací na nové lávce pro pěší a cyklisty v Mnichově Hradišti u Kofoly a v neposlední řadě předprojektovou přípravu vybraných úseků na horním toku Jizery mezi Horní Sytovou a Pasekami nad Jizerou. 

Koordinátorem projektu bylo v jeho počátcích Sdružení Český ráj, z. s., které je zatím stále majitelem vybudovaného úseku z Líšného do Turnova. Současné budování dalších úseků je především v gesci obcí, na jejichž pozemcích je stezka připravována.

Více se o celém projektu dočtete na www.greenway-jizera.cz. 

(zdroj: Turistické noviny Český ráj 2022)


Vytvořeno 9.7.2022 22:30:57 | přečteno 818x | Ing. Jiří Lukeš
 
Liberecký krajStředočeský krajČeský rájGeopark Český rájNadace partnerstvíČesko jede
 
load