Jizera cyklistická

Již dnes se můžete vydat po značených cyklotrasách v blízkosti Jizery Jizerskými horami, Západními Krkonoši, Českým rájem a Polabím až do Prahy. Páteřní cyklotrasa Greenway Jizera je dnes tvořena několika na sebe navazujícími cyklotrasami. Pojedete po nově vybudovaných úsecích cyklostezky (např. úsek Líšný – Turnov, v Semilech), po klidných silnicích či po nezpevněných cestách. Někdy budete muset vystoupat z údolí Jizery. Nenechte se odradit náročnějšími úseky a vydejte se na cestu. Odhalíte tak kouzlo šesti svérázných krajin, poznáte jejich přírodní památky, hrady a zámky, technické pozoruhodnosti i lidovou a církevní architekturu.


Jizerské hory

Cyklotrasa Greenway Jizera (dále jen GWJ) začíná v Jizerských horách, v nichž jsou četné turistické cíle, dobře dostupné díky síti značených pěších i cyklistických tras. Trasa GWJ prochází osadou Jizerka a klesá podle Jizery do Martinského údolí. Těmito místy vedla již v dávných dobách zemská stezka, která spojovala Slezsko a Čechy.

Krkonoše

Trasa GWJ se od Jizerských hor obrací ke Krkonoším v osadě Mýto, jejíž název také potvrzuje existenci dávné spojovací obchodní cesty. Za starým kamenným mostem přes Jizeru v Mýtě sleduje doporučená trasa starou cestu, zvanou Planýrka, traverzující svahem na pravém břehu Jizery do typické horské obce Paseky nad Jizerou. Ta byla vždy ryze česká, podobně jako další obec na naší trase - Vysoké nad Jizerou. Zde začínají pozoruhodné výhledy na centrální hřeben Krkonoš. Pak se trasa přes Škodějov vrací zpět k Jizeře v osadě Loukov (obec Háje nad Jizerou). Zde už začíná region Český ráj.

Český ráj - sever

Od soutoku Jizery s Jizerkou, která přivádí vodu ze západních Krkonoš, obrací řeka svůj tok do kopcovitého kraje dalekých rozhledů a hlubokých údolí, přírodních i technických zajímavostí a lidové architektury. GWJ sleduje řeku až na úsek pod Semily, kde se řeka prodírá hlubokým kaňonem s Riegrovou stezkou (atraktivní stezka pouze pro pěší). Nad pravým břehem leží Bozkovské dolomitové jeskyně, nad levým břehem se vypíná strážná hora Českého ráje - Kozákov. Z Podspálova sleduje GWJ opět Jizeru do Železného Brodu - města skla a lidové architektury. Odtud do Líšného musíte překonat stoupání, a pak Vás čeká nová cyklostezka podél řeky až do Turnova.

Na Malé Skále řeka vstupuje do pískovců české křídové pánve. Přímo od řeky se tyčí skalní stěna Pantheonu (Vranov), na levém břehu oproti maloskalské Drábovně je vidět úchvatné Suché skály. Dále leží oblast Sokola, skalního bludiště Chléviště - Kalich. Jizera u Rakous naposledy odklání svůj tok dvěma mocnými oblouky a pod Betlémskými a Klokočskými skalami se blíží k Turnovu s jeho otevřenější nivou.

Český ráj - jih

Od  Turnova - srdce Českého ráje s řadou pamětihodností nejen z oborů kamenářství a šperkařství – teče Jizera převážně upraveným korytem. Nad pravým břehem se tyčí zámek Hrubý Rohozec. Na levé straně toku najdete nejznámější skalní města - Hruboskalsko, Příhrazské skály, Drábské světničky a také Mužský - čedičový vrchol s kruhovým rozhledem. U Mnichova Hradiště opouští tok Jizery oblast pískovcových ker a protéká Mladoboleslavskem.  Mladoboleslavsko má řadu turistických cílů, které nelze opominout. Ve městě, starém více než tisíc let a posledních sto let úzce spjatém s automobilovým průmyslem, najdete architektonické skvosty i zajímavé Škoda Muzeum. Podél toku řeky, kudy vede i GWJ, leží i řada dalších hradů, zámků, zřícenin a církevních staveb (zámek Mnichovo Hradiště, Zvířetice, Michalovická putna, Loreta v Kosmonosích). Tyto cíle leží vesměs na cyklotrase podél Jizery. Na jihu pak pozvolna navazuje Polabí.

Polabí

Jak se tok řeky vzdaluje od Mladé Boleslavi, terén se otevírá do kraje, který je příznivý cyklistům. Mírně zvlněná krajina je vhodným prostředím pro rodinné výlety. První pozoruhodností je zámek v Benátkách nad Jizerou (komplex se sochařskou výzdobou M. B. Brauna, muzeum hraček). Na levém břehu Jizery je Jabkenická obora (Památník Bedřicha Smetany) s četnými rybníky, a dále tiché lesy v oblasti bývalého vojenského prostoru Milovice. Řeka před svým ústím vstupuje do polabských rovin. Na pravém břehu při dolním toku Jizery se lesy prostírají až ke starobylému dvojměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (zámek „tří císařů“, kostel sv. Kosmy a Damiána - zavraždění sv. Václava r. 929). Koupání nabízejí Proboštská jezera, pískovny u Lhoty a Mlékojed ve směru na Neratovice.

U soutoku Jizery a Labe, kde se naše trasa kříží s Labskou cyklostezkou, leží Káraný s úpravnou pitné vody pro Prahu. Zajímavé Lázně Toušeň jsou na druhém břehu Labe, kam lze přejet po lávce a pokračovat dále ku Praze.

Délka značené cyklotrasy Greenway Jizera:

  • Jizerka, Pod Bukovcem – Praha, Černý most: 172 km
  • Jizerka, Pod Bukovcem  - Lázně Toušeň (soutok Jizery a Labe): 159 km

Značení páteřní cyklotrasy Greenway Jizera:

Díky Středočeskému a Libereckému kraji je páteřní cyklotrasa Greenway Jizera vyznačena jednotně v celé délce jako nadregionální dálková cyklotrasa č. 17.

Hromadnou veřejnou dopravou na cyklotrasu Greenway Jizera:

Na cyklotrasu Greenway Jizera můžeme vyrazit i z vlakového nádraží v Kořenově, Harrachově nebo polské Szklarske Porebe. Vlakem z Prahy do Tanvaldu a po přestupu z Tanvaldu do Kořenova či Harrachova. Některé vlakové spoje umožňují přepravu kol. Bližší informace www.idos.cz. Pokud začnete Vaše putování podél Jizery do Prahy od vlakového nádraží v Kořenově a přesto chcete projet celou trasu Greenway Jizera, máme pro Vás řešení. Vydejte se od vlakového nádraží v Kořenově na kole na Jizerku po značené cyklotrase č. 22.