Uzavírka silnice II/292 Benešov u Semil - Háje nad Jizerou

Z důvodu probíhající rekonstrukce silnice II/292 dochází k omezení na cyklotrase GW Jizera mezi Benešovem u Semil a Loukovem. 

Od 4.4.2022 probíhá rekonstrukce a souvisejícíc uzavírka silnice II/292 v úseku Háje nad Jizerou, Rybnice - Háje nad Jizerou, Loukov. Předpokládané trvání stavbeních prací je do konce roku 2022.

Omezení vjezdu pro motorová vozidla začíná už v Benešově u Semil, Podolí (u Bysterského mostu). V úseku uzavírky, kde probíhají stavební práce a platí zákaz vjezdu všech vozidel. 

Cyklisté mohou tento úsek objet přes dřevěný most a Bystrou nad Jizerou, nebo po místní komunikace (sklon 20%) přes místní část Rybnice. Obě objízdné varianty se na cyklotrasu napojí v Loukově, kde bez dalšího omezení mohou pokračovat dále na Škodějov a Vysoké nad Jizerou.
V opačném směru od Vysokého nad Jizerou doporučujeme setrvat na místní komunikaci, nesjíždět do Loukova a pokračovat přes Rybnice. Zde pozor na strmý sjezd (více než 205) po asfaltové místní komunikaci zpět k JIzeře.

Kdo si chce ušetřit krkolomné objíždění stavby, doporučujeme z Benešova u Semil odbočit po cyklotrase č. 4174 směrem na Příkrý a zde po silnici směr Vysokého nad Jizerou, případně (nechcete-li zajíždět do Semil) z Podbozkova či Cimbálu rovnou na Příkrý. V opačném směru doporučujeme neodbočovat po cyklotrase č. 17 směrem na Škodějov a Háje nad Jizerou, ale pokračovta po silnici do Příkrého, odkud se dáte po cyklotrase č. 4174 do Benešova u Semil a Semil (vlevo přes vrch Benešov) nebo rovnou vpravo do Podbozkova do údolí Vošmendy a Jizery.